1. pražská účetní společnost

1. pražská účetní společnost se orientuje převáženě na poskytování služeb pro neziskové organizace. Nabízí jim vedení účetnictví, poradenství při podávání a vyúčtování dotací, a daňové a ekonomické poradenství.

Mezi naše klienty řada občanských sdružení a obecně prospěšných společností, které se zabývají veřejně prospěšnou činností a jsou finančně podporovány státními, krajskými či obecními dotacemi.

Přesto, že jsme relativně malá organizace, máme jakožto dceřiná společnost společnosti Adar – daně, mzdy, účetnictví důležité zázemí v oblasti odborných znalostí daňových poradců i kvalifikovaných účetních.